نصب بزرگترین گنبد جهان در حرمین عسکریین

بزرگترین گنبد پیش ساخته جهان در بقاع متبرک حرمین عسکریین بزودی نصب می شود.
به دنبال انتشار خبر بازسازی حرمین عسکریین به دست هنرمندان استان فارس ، حسن نامداری ، رئیس ستاد معین پشتیبانی عتبات عالیات از شروع ساخت گنبد بقاع متبرکه عتبات که در تعدی متجاوزان به طور کامل تخریب شد، خبر داد و گفت: این گنبد به صورت پیش ساخته از سوی حسن شکراللهی در قطعاتی با ارتفاع ۴متر ساخته می شود و پس از انتقال به حرمین ، در کمتر از ۴۸ساعت نصب خواهد شد.
به گزارش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ، نامداری همچنین گفت: استاد محمدعلی شکرخند نیز یکی از ۴صندوق مزارهای امامان هادی و حسن عسکری علیهماالسلام و حضرات حکیمه خاتون و نرجس خاتون را با استفاده از چوب ساج و براساس نمونه اصلی که قدمتی بیش از هزار سال دارد، ساخته است.