نظر آیت الله خامنه‏اى در مورد سود پول‏هاى بانکى چیست؟
جواب :  


  ظر مقام رهبرى درباره سود بانکى طبق استفتایى که شده این است: اگر کسى پولى را که در بانک به عنوان سپرده بلند مدت یا کوتاه مدت مى‏گذارد به عنوان قرض باشد و هدفش گرفتن سود و زیاده باشد ربا و حرام است ولى اگر پول را به عنوان ودیعه به بانک مى‏سپارد و بانک را وکیل مى‏کند به وسیله یکى از عقود اسلامى با آن کار کند مثل مضاربه یا شرکت و سهمى از سودش را به صاحب پول بدهد اشکالى ندارد.