نقاب بدبینی!

بدبینی: یعنی همیشه منتظر بدترین حالت ممکن باشید و هنگامی هم که اتفاق می‌افتد، نتوانید آن را تحمل کنید. مثلا «من مطمئنم که نمی‌توانم شغلی را که می‌خواهم به دست بیاورم و اگر نتوانم اوضاع خیلی خراب خواهد شد!»

البته هنگامی که شما متقاضی انجام کاری هستید، احتمال اینکه نتوانید آن را به دست آورید نیز هست، اما این به معنای بدشانسی مطلق شما هم نخواهد بود. شما باید بیاموزید که احتمالات را به گونه‌ای صحیح در نظر بگیرید.

از خود بپرسید “”تا حالا چند تا از پیش‌بینی‌های شما که منفی بوده به وقوع پیوسته و درست از آب درآمده‌؟””
دفعه بعد که دچار بدبینی شُدید این احتمالات منفی را به یاد داشته باشید و بدانید که این احتمالات ناگوار به “ندرت” پیش می‌آیند!
بنابراین با کمکِ این نگرش، بصورت منطقی‌تر با بدبینی هایتان برخورد کنید.