زدن نقاب زنان حتی در بیمارستان‌ها اجباری شد!

زدن پوشیه برای زنان در موصل

باشگاه خبرنگاران: به گزارش روزنامه “العرب” چاپ لندن، گروهک تروریستی داعش در ادامه افراطی گری های خود، پوشش نقاب را به تمامی دختران و زنان موصل تحمیل کرده است.

حضور داعش در بیمارستان

داعش پوشیدن نقاب را حتی در اتاق عمل به زنانی که در کادر پزشکی و پرستاری مشغول کار هستند، تحمیل کرده است. پزشکان زن پوشش نقاب را هنگام انجام عمل جراحی بسیار دست و پاگیر توصیف می کنند تا حدی که به خاطر این مسئله، از انجام برخی عمل‌های حساس خودداری می کنند. این موضوع باعث شده تا زنان شاغل در کادرهای پزشکی و پرستاری بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر موصل به اعتراضات گسترده ای علیه این مسئله روی آورند.

زدن پوشیه برای زنان در موصل

بر پایه این گزارش، داعش به کلیه زنانی که به عنوان پزشک و پرستار در بیمارستان ها و مراکز درمانی موصل مشغول هستند، هشدار داد که نپوشیدن نقاب مجازات سختی را در پی خواهد داشت. با ادامه این اوضاع، پزشکان زن در مراکز درمانی و بیمارستان ها به شدت علیه این مسئله معترض شده اند؛ طوری که ادامه این وضع به تنش ها و درگیری لفظی با نیروهای داعشی منتهی شده است.

تنش داعش و دکترهای شهر موصل