نقشه‌های پسر ۱۴ ساله انگلیسی برای ثروتمند شدن!

پسر ۱۴ ساله انگلیسی خواهر ۱۱ ساله‌اش را کشت و خانه‌اشان را در جنوب لندن آتش زد. او در نامه‌ای با عنوان «عملیات برای زندگی جدید» نوشت می‌خواسته اعضای خانواده‌اش را بکشد تا یک خانواده ثروتمند او را به فرزند خواندگی بپذیرد.
به گزارش بی‌بی‌سی این پسر که در زمان جنایت در سال ۲۰۰۴، چهارده سال داشت به تقلید از یک بازی رایانه‌ای نام دانته را برای خود انتخاب کرده بود. او با تبر به برادر ۱۲ ساله خود حمله کرده و سرش را به شدت زخمی کرده بود. یادداشت او پس از آتش زدن خانه‌شان در آوریل ۲۰۰۴ زیر تختخواب او پیدا شد.
در دادگاه گفته شد او در این یادداشت نوشته بود: اعضای خانواده را بکش. همه چیز را فراموش کن و به فرزند خواندگی یک زوج ثروتمند در بیا. او نام سه برادر و خواهر و والدینش را در «فهرست مرگ» نوشته و ابتدا ادعا کرده بود مردی مسلح او را وادار کرده به برادر خوابیده‌اش حمله کند و خانه‌شان را آتش بزند اما بعد اعتراف کرد دروغ گفته است.
این پسر حالا ۱۶ سال دارد و به علت صغر سن اسم او اعلام نشده است.