نقشه تصویری ارتباطات میان دوستان فیسبوکی

تصور کنید اگر تمام دوستی های میان ۵۰۰ میلیون کاربر فیسبوک را به صورت دو به دو با خطوطی به هم وصل کنیم و آنرا بر اساس مکان جغرافیایی روی نقشه جهان تصویر کنیم، چه نقشه بزرگی به دست خواهد آمد. نقشه ای که چگالی کاربران فیسبوک را در مناطق جغرافیایی مختلف نمایش می دهد و همچنین میزان دوستی های میان افراد مختلف را.

این همان کاری است که پاول باتلر یکی از کارآموزان فیسبوک با بهره گیری از دسترسی اش به داده های آماری کاربران فیسبوک انجام داده است. در این نقشه نورهای سفید نشان دهنده شهرها، شهرک ها، دهات ها و به طور کلی مناطق جغرافیایی است و خطوط منحنی نیز نشان دهنده دوستی های میان کاربران فیسبوک در نقاط مختلف جهان است.

پاول می گوید هدفش از این کار این بوده که ببیند مرزهای جغرافیایی و سیاسی چه تاثیری روی جایی که انسان ها در آن زندگی می کنند در مقابل دوستی هایشان دارد. او می گوید “من می خواستم تصویری داشته باشم که نشان دهد میان چه شهرهایی بیشترین دوستی ها وجود دارد.”

اگر می خواهید از جزئیات کار و مشکلات پاول در تصویرسازی داده های آماری اطلاعات بیشتری کسب کنید به اینجا رجوع کنید.

همچنین حتما تصویر بزرگ نقشه را در اینجا ببینید. به یقین بررسی جزئیات این نقشه اطلاعات جالبی را به دست خواهد داد.