نوجوان ۱۶ ساله کتک می خورد تا مواد مخدر بفروشد

مردی که پسر نوجوانش را کتک می زد تا با فروشندگان مواد مخدر همکاری کند و برای وی پول بیاورد، از سوی بازپرس دادسرای امور جنایی کرج به دادسرا احضار شد.
۱۴ دی امسال ماموران کلانتری ۱۶ حصارک هنگام گشتزنی در شهرک امید، متوجه ۳ نفر شدند که مقابل یک مغازه ایستاده اند و در حال صحبت کردن با هم هستند. وقتی ماموران به آنها مشکوک شدند ۲ نفر از آنها متواری شدند و پلیس نفر سوم را که پسر ۱۶ ساله ای بود دستگیر کرد و در بازرسی بدنی از وی نایلون مشکی رنگی به دست آمد و از داخل آن ۸.۲ گرم مواد مخدر تریاک و ۱۳ گرم حشیش و یک ترازوی دیجیتال کشف شد.
روز گذشته متهم برای ادامه تحقیقات به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امور جنایی کرج انتقال یافت وگفت: پدرم به مواد مخدرکراک اعتیاد داشت و مرا به زور کتک وادار می کرد تا کار کنم وبرایش پول بیاورم. آزار های پدرم همچنان ادامه داشت تا اینکه او مجبورم کرد با دوستان قاچاقچی اش کار کنم و درقبال آن پول دریافتی را به وی پرداخت کنم.
متهم با قرار قانونی بازداشت شد و دستور قضایی برای احضار پدرش به دادسرا صادر شد.