نژادهاى مختلف از نسل آدم چگونه بوجود آمده است؟
جواب :  


  در مورد نژادهاى مختلف بشر، مانند: سفید و سرخ و سیاه و زرد ، دو نظریه وجود دارد: الف – کلیه این نژادها از یک ریشه بوده‏اند، ولى در پى جدا شدن از یکدیگر و مهاجرت به سرزمین‏هاى مختلف و ازدواج‏هاى داخلى، یک دسته صفات ژنتیکى به عنوان صفات برتر و فائق در آن مجموعه‏ها به وجود آمده است و ژن‏هاى دیگر در آن مناطق امکان بقا و رشد پیدا نکرده‏اند. ب – نسل آدم ابوالبشر (ع) با باقى مانده نسل انسان‏هاى قبلى – که بر روى زمین ساکن بوده‏اند – مخلوط شده و تفاوت افراد بشر به همین جهت است. هر دو نظریه در حال حاضر طرفدارانى دارد و دلیل‏هایى نیز هر کدام از قرآن و روایات بر مدعاى خود ذکر مى‏کنند. نتیجه آنکه سخن قطعى در این گونه موارد دور از تحقیق است. امید است در آینده با پیشرفت دانش، پاسخ روشنى براى این سؤال فراهم آید.