نکته هایی برای زندگی ایده ال

 

*


برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن


*


از افراد منفی دوری کن


*
 


به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن


*
شرافتمند باش

*


از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کنو در عوض به آنها بگ. چه


*


کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

*


تمیز و آراسته باش


*


هرگز از به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد


*


یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است


*


فرزندانت را ترغیب کن بعد از سن شانزده سالگی , کاری نیمه وقت پیدا کنند


*
vمتنی را که باید امضا کنی به دقت بخوان . یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است


*
به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره


*
هرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن


*
چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس انها را نادیده بگیر


*
وضع و حالت خوبی داشته باش. هنرمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو


*
هر کجا به پیش داروری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن


*
از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر بلا استفاده ماندن بپوسد


*
عاشق پیشه باش


*

بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد استادگی نخواهی کرد*


پیش از یافتن شغل تازه از شغلت استعفا نکن.

*


هرگز از کسی که چک حقوقت را امضا می کند انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستیاستعفا کن


*


به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش. از کلمه های چرا زیاد استفاده کن


*


مردم را به قدرت قلبش اشان اندازه بگیر. نه به قدرت حساب بانگی شان


*


یاد بگیر چکه لوله آب دستشویی را تعمیر کنی


*


بهترین دوست همسرت باش


*
نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی.بهترین آن چه را می توانی به آنها بده


*


شیر کم چربی بنوش


*


گوشت قرمز کم بخور


*


کیفیت یک محله از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج

*


نمک کم بخور

*


به کسی قبطه نخور

*


برای همه موجودات زنده احترام قائل باش

*


اتومبیلی را که امانت گرفته ای با باک پر پس بده


*


کاری را انتخاب کن که با ارزش های تو هماهنگی داشته باشد


*
vهر کاری از دستت بر می آید برای کار فرمایت انجام بده . این یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بود