نیروی ذهن یا فرا روانشناسی

در علوم ماوراء الطبیعه تلاش می گردد تا که هستی شناسی و معرفت شناسی را به هم پیوند دهند. محققان ماورائ الطبیعه در ابتدا می بایست که به دلیل و مبنای هر چیز دست پیدا نموده و در ادامه به تحقیق درباره اصالت وجود و کشف اسراری که در پس باورهای مادی قرار دارند اهتمام ورزند. ماوراء الطبیعه هرگز توسط دانشمندان در رده علوم شناخته شده قرار نمی گیرد زیرا که مباحث آن قلمرو درون را مورد کنکاش قرار می دهند و اصولی را دنبال می نماید که فراتر از درک کنونی انسان بوده و خارج از محدوده کلیشه ای است که برای تفکر و اندیشه در نظر گرفته شده اما این حقیقت را نیز باید در نظر داشت که دستیابی بشر به تکنولوژی و پیشرفت سریع علوم مختلف نه تنها در ضدیت با علوم ماورائی نبوده که در بسیاری از مواقع در اثبات فرضیات آن تاثیر بسزائی داشته است.

باید پذیرفت که از شدت جنگ میان علم مادی گرا و ماوراء الطبیعه کاسته شده و اینطور به نظر می رسد که در آینده ای نزدیک با پیشرفت بیشتر تکنولوژی که بخش اعظم آن مرهون و مدیون ماوراء الطبیعه می باشد صلحی پایدار میان این دو برقرار خواهد گردید.

در واقع دلیل بروز این دشمنی مشخص نمی باشد زیرا که دانشمندان و عالمان بزرگ تاریخ چون “فیثاغورث ، ابن سینا ، خیام ، نیوتون ، آینشتاین ، ویکتور هوگو ، توماس ادیسون و …. همگی نگاه مثبتی به ماوراء الطبیعه داشته و بسیاری از دیدگاه هایشان بر اساس مباحث ماورائی بوده است. فرا روانشناسی یا پاراپسیکولوژی فرانسوی ها یا پاراسایکولوژی Parapsychology از شاخه های اصلی متافیزیک و مبحثی از علوم فراحسی و قدرتهای خارق العاده است که در زمینه نیروهای فوق عادی انسان بحث می کند.

اینکه چرا آنرا علم فراروانشناسی می نامند به این خاطر است که اولاٌ این نیروهای برتر به ذهن و روان انسان مربوط می شوند و ثانیاٌ در مباحث علمی خصوصاٌ علم روانشناسی توضیحی برای این پدیده ها یافت نشده و قادر به بیان دلایل فیزیکی بروز جنبش های فراروانی نمی باشند.همه ما دارای توانائیهای عادی و شناخته شده و نیز نیروهائی شگرف اما خاموش می باشیم اما هستند عده ای که یا بصورت مادرزادی و یا به روش اکتسابی و انجام تمارین مخصوص مراکز کنترل این نیروها را کشف و با فعال نمودن آنها از برخی از این نیروها استفاده می نمایند. در شاخه ای از علم “پاراسایکولوژی” این دسته از افراد را برحسب نوع توانائی و میزان آن طبقه بندی می نمایند. پاراسایکولوژی همچنین بر روی دلایل علمی وقع پدیده های غیر طبیعی تحقیق می نماید تا که با کشف علل وقوع این پدیده ها بتوان آنها را طبقه بندی و در راه پیشبرد تکنولوژی و دانش روحی از آنها استفاده نمود. به تعبیری دیگر علم فراروانشناسی بر روی پدیده هائی تحقیق می نماید که هیچ توضیح و یا تعریف علمی برای علل وقوع آنها موجود نمی باشد. باید این نکته را در نظر داشت که تحقیقات در زمینه علم فراروانشناسی بعلت همین ماهیت جستجو گر خویش هرگز نگاهی متعصبانه بر روی داشته های خویش نداشته تا که همواره مباحث خویش را با اتکاء بر علم روز دنبال نماید.

در سال ۱۸۸۲ و در “انجمن مطالعات پدیده های روحی” ، دانشمندان و محققان روحی با همکاری مدیوم های مشهور و با توانائی های بالا چون “آندرو جکسون دیویس” ، “خواهران فاکس” ، ” هلنا بلاواتسکی” ، “دانیل داگلاس” و “سر آرتور کنان دویل” سعی نمودند تا که بانی این امر گردند لذا تحقیقاتشان را بر روی این پدیده ها خصوصاٌ پدیده “تله پاتی” و “تجسد” متمرکز ساخته و به کشفیات مهمی که امروز سهم والائی در دانش روانشناسی ایفا نموده اند دست یافتند. در حقیقت این افراد را باید بانیان علم پاراسایکولوژی نامید. این انجمن همچنین بر روی سایر پدیده های روحی از جمله “پلترگست” ، ” شناور شدن جسم فیزیکی بر روی هوا” ، “نگارش روحی” و نیز فعالیت های اکتوپلاسمی هم تحقیقات کاملی را انجام داد و به نتایج قابل توجهی دست یافت که کماکان از برخی از این دستاوردها بعنوان منابع مرجع استفاده می شود.

در سال ۱۹۰۳ یکی از موسسان این انجمن بنام “فردریک ویلیام هنری میرز” با جمع بندی تحقیقاتی که طی این سالیان انجام پذیرفت رساله ای تحت عنوان “تنوع رفتاری و بقای ماهیت غیر مادی انسان” را چاپ نمود که مورد توجه بسیاری از دانشمندان سرشناس آن دوران قرار گرفت . در همان تاریخ “انجمن تحقیقات روحی” در ایالات متحده توسط “جیمز هروی هیسلوپ” تاسیس شد. این دو شخصیت یعنی “آرتور میرز” و “جیمز هیسلوپ” بعنوان موسسان و سخنگویان این دو انجمن سهم عمده ای در تاریخ علم نوین روحی ایفا نمودند و باعث شدند تا که شخصیت های بزرگی همچون “توماس ادیسون” ، “ویکتور هوگو” ، “پی یر و ماری کوری” و …… بسیاری دیگر به تحقیق و مطالعه در زمینه مباحث روحی علاقمند شده و جذب این دو انجمن گردند. با جذب چنین افراد سرشناسی نگاه جهانیان نیز در ارتباط با علم فراروانشناسی نیز تا حد چشمگیری افزایش یافت و پس از آن بود که یک چنین انجمن هائی در سراسر جهان تاسیس گردیدند . بجراٌت می توان اضهار داشت که یکی از عوامل تاثیر گذار بر تحول عظیمی که در زمینه علوم مختلف و خصوصاٌ سرعت غیر قابل باوری که در زمینه تحولات تکنولوژیک امروز مشاهده می شود مدیون همین تحقیقات در زمینه پاراسایکولوژی و ورود به عرصه ناشناخته ها و کشف علل مختلف بروز برخی از پدیده های غیر طبیعی بوده است.

در علم فراروانشناسی بیشترین نگاه معطوف به جنبش های فراروانی یا بهتر بگویم دریافت پیام هائی است که نه توسط همگان که تنها عده ای قلیل که به دو گروه “مدیوم ها” یا واسطه های برقراری ارتباط با ارواح و “سایکیک ها” یا گیرنده های امواج و پیام های روحی تقسیم می شوند صورت می گیرند.از جمله مهم ترین جنبش های فراروانی یا Extrasensory Prceptions که با حروف اختصاری “E.S.P” شناخته می شوند می توان به “تله پاتی” ، “روشن بینی” و “الهامات روحی” اشاره نمود.