نیمی از سیم‌کارت‌های کشور خاموش است

به گزارش خبرینه و به نقل از ایسنا، آمارهای رسمی گویای آن است که تا پایان خرداد‌ماه سال جاری حدود ۱۲۲ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۱۷ سیم‌کارت از سوی اپراتورهای مختلف تلفن همراه واگذار شده و ضریب نفوذ سیم‌کارت‌های واگذار شده به ۱۵۶.۹۵ درصد رسیده است که این آمار نسبت به سال قبل ۱.۸ درصد رشد داشته است.

با این وجود بخش مهمی از سیم‌کارت‌های واگذار شده در حال حاضر غیرفعال هستند و از میان آنها تنها ۶۵ میلیون و ۲۰۸ هزار و ۹۳۴ سیم‌کارت فعال قرار گرفته است.

به عبارت دیگر ضریب نفوذ سیم کارت‌های فعال در بازار حدود ۸۳.۷۶ درصد است که این رقم نسبت به سال گذشته حدود یک درصد رشد داشته است.

در جداول زیر به ترتیب نفوذ سیم‌کارت‌های واگذار شده و فعال طی سال‌های اخیر به نمایش درآمده است:

تعداد سیم کارت های فعال کشورتعداد سیم کارت های فعال کشور