هاله نوانی انسان چیست؟

هاله نورانی انسان طیف لطیف و ظریفی از انرژی‌های برتر است که اطراف بدن هر انسان را فراگرفته و به درون جسم آن نفوذ دارد و در موجودات زنده منشا حیات است. هاله نورانی بازتاب تمامی خصوصیات و ویژگیهای جسمی، روانی، ذهنی، احساسی و روحی ما است و با شناخت آن اطلاعات جامعی از نقاط قوت و ضعف خود در زمینه های مختلف به دست می آوریم.

در اطراف انسان میدانی از انرژی لطیف وجود دارد که هاله نامیده می شود. امروزه این میدان انرژی با پیشرفت های علمی عصر حاضر کاملاً شناخته شده، عوامل موثر بر آن و روش های تاثیر گذاری بر آن مشخص گردیده است. سابقه ی شناخت هاله در فرهنگ ها و ملل قدیم تا چند هزار سال قابل ردیابی است. دانشمندان زیادی پیرامون هاله، مطالعه و تحقیق کرده اند. سیمون کرلیان، دانشمند روسی، بیش از ۶۰ سال پیش عینک مخصوص هاله بینی را ساخت. بعد ها دوربین های عکاسی و فیلم برداری ساخته شد و امروزه سیستم های پیشرفته ی AVS ساخته شده است، که با روش های نوین و فن آوری محاسبات کامپیوتری، در زمان کوتاهی یک چکاپ کامل از وضعیت هاله و چاکراهای انسان، به کمک هاله ی انگشتان انجام می دهد. ابن سینا دانشمند بزرگ ایرانی، هاله را می شناخته و می دیده است. وی روش هایی نیز برای تأثیر گذاری بر آن داشته که در تشخیص و درمان از آن استفاده می کرده است.

هاله نورانی میدان تپنده ای از انرژی و اطلاعات بوده که تا فراسوی مرزهای بدن فیزیکی ما وسعت یافته است. بدن فیزیکی ما توسط میدان انرژیِ حیاتیِ لطیفی احاطه شده است که همچون یک سپر عمل می کند، و با محیط پیرامونش در تعامل است. به عبارت دیگر میدان ظریف انرژی اطراف انسان هاله نام دارد. این انرژی حیاتی، تجلی چند بعدی انرژی درخشان کیهانی است، که کالبد فیزیکی را در برگرفته، در آن نفوذ می‌کند و به آن حیات و معنا می‌بخشد.

هاله لطیفی که دور ما تابیده شده، دنیای درون ما را منعکس می کند. هاله، بازتاب ماهیت واقعی ما در هر لحظه است. هاله ما به عنوان میدان انرژی بشری، شامل تمام اطلاعات گذشته، حال و آینده ی ما است. هاله، تصویر کامل زندگی ما است. هاله در برگیرنده‌ی آگاهی ما است و افکار، احساسات و آگاهی ما از آن منشأ می‌گیرند. هاله شامل تمام تجربیات زندگی ما از لحظه‌ی تولد تا لحظه‌ی مرگ است.

به یاد داشته باشیم که ما مجموعه ای از اطلاعات و انرژی ها هستیم که در جهانی وسیع از اطلاعات و انرژی ها قرار داریم. ذهن و بدن ما، سیستم های انرژی به هم متصل هستند و ما به عنوان اُپراتور آگاه آن هستیم. هاله نورانی ما، ذهن و بدن ما را به هم متصل می سازد. هاله ی ما، همچون یک فیلم خوب، می تواند راه زندگی و کار سالم و موفق را به ما نشان دهد.

هاله نورانی ما تعیین می کند که ما چه واقعیتی را دریافت و تجربه کنیم. اگر ما خواهان تغییرات مثبت در زندگی و کارمان هستیم، می توانیم این تغییرات را به واسطه ی هاله مان اعمال کنیم. این میدان انرژی، نشان می دهد که ما در هر زمان، زندگی را چگونه تجربه کنیم. این ارتعاش های درونی، کلید فهم، خودشناسی و شناخت زندگی هستند. تغییر واقعیت درونی مان، منجر به تغییر در زندگی واقعی بیرونی مان می شود. بنابراین، اولین گام، داشتن ذهنی رها و خواهان تغییر زندگی به سوی موفقیت، سعادت، نوآوری، شادمانی و پیشرفت است.

تأمین انرژی مورد نیاز ابعاد مختلف وجود انسان به خصوص ابعاد برتر، برقراری ارتباط درونی بین ابعاد مختلف وجود انسان، همچنین ایجاد ارتباط بین انسان و جهان از وظایف هاله نورانی انسان می باشد.

انرژی های هاله را همچنین چی، پرانا، کی، میدان الکترو مغناطیس، بیوفیلد و غیره می نامند. شناخت هاله به عنوان بخشی از وجود ما می تواند اطلاعات کاملتری را از ابعاد ماورایی انسان، در اختیار ما قرار دهد و ما را بیش از پیش به شناخت خود رهنمون گرداند. با شناخت پیچیدگی های وجودی خود، بیشتر به عظمت، قدرت و توانایی های خود پی خواهیم برد.

هاله ی انسان به طور طبیعی در شب و هنگام خواب شارژ می شود و انرژی جذب می کند و در طول روز این انرژی مصرف می شود. روش های دیگری هم برای شارژ هاله به صورت ارادی و همچنین ایجاد حصار برای هاله وجود دارد.

عوامل زیادی بر هاله تاثیر می گذارند. از جمله این عوامل سن، سلامت یا بیماری، ایمان، عبادت، علم و دانش، افکار، گفتار، اعمال، گناه و معصیت، نوع کار و شغل، عوامل محیطی، محرک های عاطفی و ذهنی، افکار و اندیشه و . . . هستند که می توانند بر کمیت یا کیفیت هاله و یا بر هر دو اثر مثبت یا منفی، دائمی یا موقت بگذارند.

هاله به رنگ های مختلف دیده می شود. هر رنگی در هاله بیانگر یک سری ویژگی های خاص خود می باشد. با مشاهده ی ساختار و رنگ هاله می توانیم اطلاعات مهمی درباره ی سلامت جسمی، عاطفی و ذهنی خود کسب کنیم. رنگ ها بازتاب سلامت کل هاله و وضعیت ذهنی و عاطفی ما هستند. مثلاً رنگ غالب زرد در هاله، یا تابش رنگ زرد قوی در کالبد ذهنی نشان دهنده ی تمایل به زندگی، تجربه و تفکر است. فکر می کنید رنگ هاله ی شما در طیف رنگی کدام است؟