تجاوز و هتک حرمت ۱۱ دختر نوجوان توسط یک خبرنگار

ایران: جلسه دادگاه خبرنگار معروف انگلیسی به اتهام آزار و اذیت بیش از ۱۱ دختر نوجوان برگزار شد. به‌گزارش پلیس، «ماکس کلیفورد» خبرنگار ۷۰ ساله اهل لندن در حالی در برابر قاضی دادگاه قرار گرفت که سال گذشته نیز به اتهام آزار و اذیت جنسی از سوی پلیس اسکاتلندیارد تحت بازجویی قرار گرفته بود.

تجاوز و هتک حرمت  11 دختر نوجوان توسط یک خبرنگار

شاکیان پرونده آزار و اذیت جنسی که هفت زن بوده‌اند و حاضر به شکایت شده‌اند در دوران نوجوانی با وعده بازیگری یا کار در مراکز حرفه‌ای مورد آزار و اذیت این خبرنگار شیطان‌صفت قرار گرفته‌اند.

مأموران پلیس اسکاتلندیارد از سال گذشته تحقیقات بسیار گسترده‌ای را در خصوص این پرونده آغاز کردند و موفق به دستگیری متهم شدند. این هفت زن زمانی که مورد آزار و اذیت متهم قرار گرفته‌اند دختران ۱۴ تا ۱۹ سال بوده‌اند.

با این حال کلیفورد اتهام آزار و اذیت را در برابر قاضی دادگاه نپذیرفت و شاکیان با حضور در دادگاه اعلام کردند خبرنگار جوان در دهه ۱۹۸۰ میلادی با سوءاستفاده از آنان به بهانه‌های مختلف از جمله حضور در سینما، آنها را مورد آزار و اذیت قرار داده‌ است.

 اغلب شاکیان پرونده، دفتر کار، خودرو یا منزل خبرنگار شیطان‌صفت را محل اجرای نقشه‌سیاه وی اعلام کرده‌‌اند.

با این حال قاضی دادگاه ادامه بررسی به این پرونده را به‌دلیل تعداد شاکیان و بررسی شواهد و مدارک به وقت دیگری موکول کرده است.