هرجایی سیگاری ها رو نصیحت نکنید!

توی فرودگاه یکی بود که پشت سرم سیگار می‌کشید . یکی دیگه رفت جلو گفت:
– بخشید آقا………! شما روزی چند تا سیگار می‌کشین…؟!
– طرف جواب داد: منظور؟
– منظور اینکه اگه پول این سیگارا رو جمع می‌کردین، به اضافه‌ی پولی که به خاطر سلامتیتون خرج دوا و دکتر می‌کنین، الان اون هواپیمایی که اونجاست مال شما بود…!
طرف با خونسردی جواب داد: – تو سیگار می‌کشی؟
… … … … – نه !
– هواپیما داری؟
– نه !
– به هر حال مرسی بابت نصیحتت…
ضمناً اون هواپیما که نشون دادی مال منه …