هرگز به غضنفر نخندید!

غضنفر در یک تست هوش دردانشگاه که جایزه یک براش تعیین شده شرکت کرد.

سوالات این مسابقه به شرح زیر بود:

۱

جنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟

ا

۱۱۶ سال

ب

۹۹ سال

پ

۱۰۰ سال

ت

۱۵۰ سال

غضنفر از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد.

۲

کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته میشود؟

ا

برزیل

ب

شیلی

پ

پاناما

ت

اکوادور

غضنفراز دانش اموزان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواست.

۳

مردم روسیه در کدام ماه انقلاب اکتبر را جشن میگیرند؟

ا

ژانویه

ب

سپتامبر

پ

اکتبر

ت

نوامبر

غضنفر از خدا کمک خواست.

۴

کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟

ا

ادر

ب

البرت

پ

جورج

ت

مانویل

غضنفر این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد.

۵

نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس ارام از چه منبعی گرفته شده است؟

ا

قناری

ب

کانگرو

پ

توله سگ

ت

موش صحرایی

غضنفر از خیرجایزه گذشت.

جواب سؤالات در پایین
.
.
.
.
.
.

اگر شما فکر میکنید که از غضنفر باهوشتر هستید و به هوش او میخندید پس لطفا به جواب صحیح سؤالات در زیر توجه کنید:

۱

جنگهای صد ساله از سال ۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳ به مدت ۱۱۶ سال طول کشید.

۲

کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته میشود.

۳

انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته میشود.

۴

نام کوچک شاه جورج البرت بود. (در ۱۹۳۶ او نام کوچک خود را تغییر داد.)

۵

توله سگ در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA که در فارسی به معنی جزایر توله سگها است.

هرگز به غضنفر نخندید!