هرگونه تبلیغ انتخاباتی در مدارس، ممنوع

مدیرکل بازرسی و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش اعلام کرد: هر گونه تبلیغ از طریق فروش مواد خوراکی یا انجمن‌های اولیا و مربیان در مدارس دولتی و غیردولتی از سوی کاندیداهای مجلس هشتم با توجه به قانون انتخابات مبنی بر غیرمجاز بودن استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات، غیرمجاز و ممنوع است.


عباس رهی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» ایسنا، با اشاره به این که استفاده از هر گونه امکانات دولتی در محیط مدرسه برای تبلیغات ممنوع است، اظهار کرد: با توجه به این که برخی کاندیداها پیش از آغاز زمان قانونی تبلیغات، اقدام به تبلیغاتی حاشیه‌ای از طریق استفاده از محیط مدارس می‌کنند در صورت اعلام گزارش از این گونه تبلیغات با متخلفان به شدت برخورد می‌شود.


وی با بیان این که محیط همه مدارس، به طور کامل، امکانات دولتی محسوب می‌شود‌ در پاسخ به این که آیا تبلیغات کاندیداها در مدارس غیردولتی به بهانه برخوردار نبودن از امکانات دولت مجاز است؟ گفت: آن چه در متن قانون ذکر شده، ممنوع بودن تبلیغات با استفاده از امکانات دولتی است، اما در مدارس غیرانتفاعی نیز معلمان مامور می‌شوند و حقوقشان را از وزارت آموزش و پرورش دریافت می‌کنند، لذا مدارس غیرانتفاعی نیز در هر حال از امکانات دولتی بهره‌مندند و جایی هم که امکانات دولتی باشد، تبلیغات شخصی ممنوع است.


مدیر کل بازرسی و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش، با تاکید بر این که مدارس غیرانتفاعی نیز از هر نظر مانند مدارس دولتی تحت نظارت قرار دارند، تصریح کرد: علاوه بر مامور کردن معلمان، بسیاری از مدارس غیرانتفاعی از وام‌های دولتی برای احداث برخوردار شده‌اند که این امر نیز راه هر گونه فرار از قانون موجود برای ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در محیط مدارس را برای آن‌ها می‌بندد.


وی همچنین با بیان این که مدارس غیرانتفاعی نیز مانند مدارس دولتی از امکانات دولت بسیار بهره‌برداری کرده‌اند، خاطر نشان کرد: بعید به نظر می‌رسد که کسی مدعی شود که مدرسه غیرانتفاعی احداث کرده، اما مطلقا از امکانات دولتی استفاده نکرده است.


رهی در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده هر گونه تبلیغات انتخاباتی از سوی کاندیداها در محیط مدارس دولتی و غیردولتی به دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اعلام کنند، زیرا آموزش و پرورش وظیفه اصلی نظارت بر اجرای قوانین مصوب کشوری در مدارس و سایر محیط‌های مربوط به آموزش و پرورش را عهده‌دار است.