می خواستیم هر هفته یک زن را به قتل برسانیم

با آغاز یک مرحله دیگر از تحقیقات در خصوص قتلهای سریالی ، زن و مرد جوانی که ۳ زن را به قتل رسانده اند ، اعتراف کردند تصمیم داشته اند هر هفته یک زن را به قتل برسانند.
با دستگیری مرد و زنی که متهم هستند در ۳ جنایت خونین اقدام به قتل زنهای تنها در محل سکونتشان کرده اند روز گذشته هر دو متهم بار دیگر برای ادامه تحقیقات به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی منتقل شدند. علیرضا، متهم ردیف اول پرونده گفت : پس از جنایت دوم از آنجایی که می دانستیم پلیس تحقیقات گسترده ای را برای دستگیری ما آغاز کرده است ، سعی می کردیم در ارتکاب جنایت ها به گونه ای عمل کنیم که هیچ ردپایی از ما باقی نماند. وی افزود: پس از قتل سوم ، نقشه قتل چهارم را طراحی کرده و قصد اجرای آن را داشتیم که دستگیر شدیم.


قربانی آشنا

وی افزود: در چهارمین جنایت که قصد ارتکاب آن را داشتیم ، می خواستیم به سراغ زنی برویم که از آشنایان اعظم (همدست متهم) بود. تصمیم گرفتیم او را نیز با استفاده از طناب آبی رنگ به قتل برسانیم و سپس پلیس را گمراه کنیم.


نقشه قتل ۲۰ زن

متهم اضافه کرد: من و اعظم تصمیم گرفته بودیم ، هر هفته یک زن را به قتل برسانیم و این جنایت ها تا آخر اردیبهشت ادامه پیدا می کرد و در این مدت حدود ۲۰ زن را به قتل می رساندیم.
وی اضافه کرد ، پس از اردیبهشت ، شگرد خود را عوض کردیم و پس از یک ماه وقفه ، بار دیگر تصمیم گرفتیم اقدام به قتل زنها نماییم.
متهم در خصوص سومین جنایت گفت : پس از جنایت دوم ، در سومین جنایت ، هنگامی که قصد قتل مقتول را داشتیم وی با همسرش تماس تلفنی گرفت و بعد از قطع تماس تلفنی ، من لباس هایم را از تن خارج کردم تا هنگام جنایت لباس هایم خونی نشود.


قتل همدست

متهم گفت : پس از قتل سوم به ارتکاب قتل عادت کرده بودم و اگر روزی تصمیم می گرفتم که دیگر قتلها را ادامه ندهم این بار به سراغ اعظم می رفتم و پس از قتل او دیگر هیچکس باقی نمی ماند تا شاهد جنایت های من باشد. به دنبال این اظهارات بازپرس شعبه چهارم دادسرای جنایی تهران دستور قضایی لازم را برای ادامه تحقیقات و تحقیق در خصوص زنی که قرار بود به عنوان چهارمین قربانی از سوی دو قاتل حرفه ای به قتل برسد صادر کرد.


بازسازی صحنه جنایت

بنابراین گزارش ، بعدازظهر روز گذشته ، عاملان قتلهای سریالی به دستور بازپرس دادسرای جنایی برای بازسازی صحنه جنایت به محل وقوع اولین قتل در بلوار فرحزادی منتقل شدند. در جریان بازسازی صحنه جنایت ، هر دو متهم تمامی جزئیات مربوط به قتل ، نحوه ورود و گفتگو با مقتول و سپس چگونگی حمله و بستن دست و پای مقتول و نحوه قتل را تشریح کردند. با بازسازی اولین صحنه این جنایت ، هر دو متهم در روزهای آینده ، صحنه ۲ جنایت دیگر را مقابل دوربین ماموران اداره تشخیص هویت بازسازی خواهند کرد.