هشدار کریمی در راه جام جهانی

درمورد جنجال های این روزهای برخی مطبوعات پیرامون علی کریمی، این بازیکن علاقه ای به اظهار نظر و وارد شدن به این معرکه را نداشت،اما برای آنکه هشداری به دوستداران فوتبال و مسئولان تیم ملی در راه ایجاد جو تشنج و نا آرامی در تیم ملی را داده باشد،حرفهایی بدین گونه داشت:

“برنامه ریزان ایجاد تشنج و آشوب در تیم ملی این بار مرا نشانه گرفته اند، هر چه به شروع بازیهای جام جهانی نزدیکتر می شویم، آدمهایی که به هر دلیلی به خاطر تسویه حسابهای شخصی نمی توانند پیروزی و موفقیت تیم ملی را در خود هضم کنند، به عناوین گوناگون و با توسل به حربه های مختلف ، در راه برهم خوردن آسایش تیم ملی سنگ اندازی می کنند.خداوند نیاورد آن روزی را که من دست به چنین کار کثیفی بزنم و بروم به هر دلیلی ولو انتقام کشی از بزرگترین دشمن خود، سد راه پیشرفت یک بازیکن و در نهایت لطمه به تیم ملی کشورم وارد سازم
من بازیکن چکاره ام که برای مربی تیم ملی تعیین تکلیف کنم؟ من خود بارها در تیم ملی تعویض شدم و یا در جریان جام ملتهای آسیا در بیروت، روی نیمکت نشستم و اکثر بازیها را تماشا کردم ، اما هیچگاه کسی را متهم نکرده و به نظر مربی خود آقای جلال طالبی احترام گذاشتم.
در چنین اوضاع و احوالی اگر بتوانم جایگاه خود را محفوظ نگاه دارم، شق القمر کرده ام . از این دست خیالبافی های بی سر و ته و دنباله دار همیشه بوده و همچنان ادامه دارد. این توهین به فدراسیون،مربی تیم ملی و تمام بازیکنان است که کس و یا کسانی مدعی شوند که یک بازیکن به مربی تیم ملی دستور می دهد تا چه کسی انتخاب شود و چه کسی انتخاب نشود.من حریم تیم ملی را مقدس تر و بسیار ارزشمند تر از آن می دانم که به خود اجازه دهم تا در ترکیب و انتخاب نفرات دخالتی داشته باشم.
با هیچکس کینه،غرض و دشمنی ندارم اگر هم اختلافاتی در عالم رفاقت و دوستی های گذشته باشد، این مسائل شخصی هرگز جایی در تیم ملی یک مملکت نداشته و با احساسات ۷۰ میلیون نفر، بازی نخواهم کرد.
دیگر حرفی برای گفتن ندارم و تنها هشدار می دهم که مردم و رسانه ها و فدراسیون و مسئولین،حواسشان جمع باشد و بدانند که برای مسموم کردن هوای تیم ملی،چنین ترفندهایی همواره وجود داشته و ادامه خواهد داشت.
زیرا عاقلان می دانند که در چنین مقطعی انداختن بازیکنان به جان هم و دفاع از چهره هایی که به نوعی حقشان ضایع شده، تنها و تنها بخاطر دلسوزی و دفاع از بازیکن نیست، بلکه اهدافی در پس پرده دنبال می شود. امیدوارم که دوستان ما، طعمه ی چنین اهدافی نباشند.
با امید به اینکه این مطلب باعث رنجش و بی احترامی به هیچکسی نشود و تنها با این اشارات دوستداران فوتبال به این باور رسیده باشند که من قصد اخراج هیچ بازیکنی را در حال حاضر و سپس بازیکن دیگری را در مرحله ی بعدی ندارم و انچه در این مورد نوشته و گفته می شود، صرفاَ در راه نا آرام ساختن جو تیم ملی است. بی تردید اگر بدانم دستورات من را برانکو اجرا می کند، به جای اخراج دیگران، تقاضای انتخاب فرشید ، برادرم را می کردم .
حرفها و اظهار نظرهایی که انتشار می یابد، تنها در سایت اختصاصی مورد قبول و مسئولیت آنها را به عهده می گیرم و هر نوع مصاحبه و حرفی و یا جنجال سازی هایی که از این بابت از قول من انعکاس می یابد، شدیداَ آنها را تکذیب می کنم.”