همسر خاتمی و برپایی بازارچه خیریه

همسر “سیدمحمد خاتمی” رییس جمهوری سابق، با کمک عده‌ای از همسران وزرای دولت پیشین ، بازارچه خیریه‌ای با هدف کمک به فرزندان محروم برپاکرده‌اند.

به گزارش ایرنا به نقل از سایت “به‌آفرین”، این بازارچه خیریه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۸‬خرداد ماه جاری در شهرک قدس تهران و به منظور جمع‌آوری کمک برای ادامه تحصیل فرزندان مستعد ولی محروم جامعه برپا می‌شود.

اطلاعات مربوط به این بازارچه و همچنین موسسه خیریه “به‌آفرین” در سایت اینترنتی “‪ “www.behafarin.org.ir‬در دسترس می‌باشد.

دراین سایت در خصوص هدف راه‌اندازی این موسسه آمده است: فرهنگ اسلامی و تجربه عام بشری به ما آموخته است که برای نیل جامعه به سعادت باید بستر فرهنگی و اجتماعی لازم را برای این کار فراهم کرد و نخستین گام دراین راه، توجه به آموزش همگانی و اهتمام به پرورش استعدادها است.

“متاسفانه شرایط کنونی جامعه بشری و به تبع آن جامعه ایران، به گونه‌ای است که این امکان برای همگان فراهم نیست و در میان فرودستان جامعه چه بسیار می‌توان یافت افرادی را که خداوند استعداد فراوان در آنها به ودیعت نهاده، اما مضایق و تنگناهای زندگی فردی و اجتماعی موجب شده که اینان نتوانند به گونه‌ای درست توانایی‌های بالقوه خود را بهره‌ور سازند و به منصه ظهور درآورند.”