همسر رئیس جمهور منتخب فرانسه در روز انتخابات راى نداده است!

– یک پایگاه اینترنتى فرانسوى اعلام کرد سیسیلیا سارکوزى همسر نیکلا سارکوزى رییس جمهور منتخب فرانسه در انتخابات ریاست جمهورى هفته گذشته در فرانسه راى نداد .

به گزارش سرویس اخبار ویژه آریا، پایگاه اینترنتى ” رو ۸۹ دات کام” که به وسیله تعدادى از خبرنگاران سابق روزنامه لیبراسیون فرانسه اداره مى شود اعلام کرد سیسلیا سارکوزى ششم مى راى خود را به صندوق نینداخت .


تعدادى از خبرنگاران سابق روزنامه لیبراسیون که داراى گرایشات چپى هستند در این پایگاه اینترنتى فعالیت مى کنند .


این پایگاه اینترنتى منبع خبر خود را هفته نامه لى جورنال دى مانش اعلام کرد .


بر اساس این گزارش ، سردبیر و ارناد لارگارده مسوول مجله لى جورنال دى مانش این مقاله را از شماره امروز حذف کردند .


گفته مى شود ارناد لارگارد یکى از دوستان نزدیک نیکلا سارکوزى است .


پایگاه اینترنتى رو ۸۹ اعلام کرد خبرنگاران دى مانش که مشغول تهیه گزارشى از نحوه فعالیت سارکوزى و همسرش در روز برگزارى انتخابات بودند متوجه شدند همسر سارکوزى راى خود را به صندوق نینداخته است .


در این گزارش به علت راى ندادن همسر سارکوزى در انتخابات اشاره نشده است .


مسوولان مجله دى مانش هنوز درباره گزارش پایگاه اینترنتى اظهار نظر نکرده اند .


نیکلا سارکوزى روز چهارشنبه رسما کلید کاخ الیزه را از ژاک شیراک رییس جمهور سابق فرانسه تحویل مى گیرد .


سارکوزى موفق شد روز یک شنبه شش مى در انتخابات ریاست جمهورى بر رقیب خود خانم سیگولین رویال پیروز شود .