همه اون چیزایی که دختر خانوم ها از پسر ها می‌خوان

همه اون چیزایی که خانوم ها یا به نوعی دخترا می خوان:
یک شوهر با قیافه معمولی

یک حلقه ساده

مجلس عروسیه ساده و کم خرج

ماه عسل در هر جایی

یک خانه کوچک برای بچه ها که بازی کنند

بچه هایی دوست داشتنی

شوهر مرد خانواده هست…

ولی سخت کار میکنه

یک ماشین کوچک برای خرید کردن

یک ماشین دیگه برای بچه ها

مقداری کلکسیون

کفشایی برای مناسبت های مختلف..

تعدادی لباس و لوازم زیبا

مقداری لوازم زیبایی

مقداری لوازم آرایش

سالی یک بار مسافرت خارج از کشور

تعداد بیشتر مسافرتهای داخل کشور

گهگاهی کادو

ودر آخر مقداری تضمین