همکاری ایران و آلمان در جام جهانی ۲۰۰۶

جانشین وزیر کشور در دیدار معاون وزیر کشور آلمان آمادگى جمهورى اسلا‌مى ایران را براى همکارى مشترک با مسئولا‌ن بازیهاى جام جهانى ۲۰۰۶ آلمان اعلا‌م کرد .

به گزارش سرویس سیاسی خبرگزاری آریا؛ محمدباقر ذوالقدر مسئولیت آلمان را در بازسازى پلیس افغانستان و تاثیر آن را در ثبات این کشور و امنیت کشورهاى همسایه خاطرنشان کرد و بااشاره به اینکه همکارى مشترک کشورهاى همسایه مى‌تواند به تقویت امنیت افغانستان و همچنین امنیت کشورهاى همسایه کمک کند, گفت: ایران نیز اقدامات موثرى را براى آموزش پلیس افغانستان انجام داده است.


وى بابیان اینکه ایران یکى از قربانیان مواد مخدر است و مقابله با این پدیده به عزم و اراده جهانى نیاز دارد, بر تلا‌ش عمومى براى تغییر الگوى کشت در افغانستان و کنترل مرزهاى این کشور تاکید کرد.


جانشین وزیرکشور ابرازامیدوارى کرد این دیدارها باعث تحکیم روابط دوکشور در همه حوزه‌ها شود.


به گزارش روابط عمومى وزارت کشور, معاون وزیر کشور آلمان نیز در این دیدار با ارائه گزارشى از اقدامات امنیتى بازیهاى جام جهانى گفت:اقدامات گسترده‌اى را براى امنیت کامل این بازیها تدارک دیده‌ایم.


آگوست هانینگ افزود: امنیت در هر مقوله نیاز به مولفه‌هایى دارد که همکاریهاى امنیتى کشورها نیز یکى از اصلى ترین مولفه هاست.


وى گفت: عزم دولت آلمان تقویت مناسبات بین دو دولت در همه زمینه‌هاست.


هانینگ درخصوص مسائل مواد مخدر و مرزهاى افغانستان خاطرنشان کرد: مبارزه‌با تولید, کشت و حمل ونقل مواد مخدر مستلزم همکاریهاى جهانى است.


معاون وزیرکشور آلمان از ایجاد پاسگاههاى مرزى براى آموزش پلیس افغانستان تقدیر کرد.


این گزارش مى‌افزاید هیئت امنیتى وزارت کشور آلمان درمدت حضور در کشورمان ضمن دیدار با وزیر کشور از نقاط مرزى افغانستان دیدن خواهد کرد.


قرار است بیانیه‌هایى مشترک به امضاى دو طرف برسد .