هنرمندی با چوب کبریت مجسمه‌ سه بعدی خلق کرد!

هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
هنرمندی که با چوب کبریت مجسمه‌های سه بعدی خلق می‌کند!! (+عکس) www.TAFRIHI.com
یک نظر برای "هنرمندی با چوب کبریت مجسمه‌ سه بعدی خلق کرد!" ارسال شده
  1. متعجب گفت:

    بسیارخلاقانه!

  2. کارن گفت:

    بسیار عالی