هنرنمایی جالب با گوشی ‌های شکسته موبایل + عکس

ایران مطلب : گوشی ‌های هوشمند ممکن است جهان را متحول کرده باشند اما نقطه ضعف ‌های خودشان را هم دارند که مهمترینشان صفحه نمایش آنهاست. هرکسی که تا به حال گوشی اش به هرشکلی افتاده باشد می‌ داند که این صفحه نمایش ‌ها تا چه حد می‌ توانند شکننده باشند و هیچ چیزی به اندازه دیدن ترک ‌های زشت روی آن نمی تواند یک روز خوب را بد یا یک روز بد را بدتر کند. اما اگر کمی هوشمند و خلاق باشید می‌ توانید از این ترک ‌ها هم استفاده کنید! به تصاویر زیر نگاه کنید.