هنرنمایی جالب در ساخت تصاویر هندسی ارگانیک

ایران مطلب : این کامپوزیت ‌های ظریف که از هزاران مثلث کوچک ساخته شده اند، تعادل دقیق و دلپذیری از فضای مثبت و منفی ایجاد کرده اند. هنرمند «آن کتی گلیمور» تحت تاثیر ریاضیات، هنرهای بصری و طبیعت، تصاویر هندسی ارگانیک ایجاد می‌ کند که شبیه به نقشه ‌های توپوگرافی به نظر می‌ رسند. آثار دیدنی گلیمور ابتدا از یک کنجکاوی شروع شد که شبکه ‌های دوبعدی وقتی در همه جهات پیچانده شوند چگونه به نظر می‌ رسند و اینکه چگونه فضاهای خالی اطراف اشیای فیزیکی بر درک ما از جمود و استحکام تاثیر می‌ گذارند. او در آثارش هزاران جسم کوچک را در کنار هم می‌ کشد تا درک زیبایی از مفاهیم ریاضی از راه به کار گیری چشم هنرمندانه ارائه دهد.