هنر رسیدن به روابط صمیمانه و موفق

هنر رسیدن به روابط صمیمانه و موفق
مقدمه : به محض اینکه مرد وارد خانه میشود زن شروع می کند .
زن : عزیزم میشه در ارتباط موضوع صحبت دیروز کمی با همدیگر صحبت کنیم
مرد : اوه ، اوه نه بابا صحبتی نداریم من خسته ام . بذار یک کمی استراحت کنم بعدش هم که دیروز در ان خصوص صحبت کردیم و حرفهام تمام شد ضمنا نمیشه در آن مورد حرفی نزنیم . چون توافق نمی کنیم
زن : شما همیشه اینطوری هستند اصلا به من اهمیت نمی دهی
مرد : بحث اهمیت دادن نیست من الان خسته ام ، ضمنا موضوعی که مطرح می کنید بارها صحبت شده ولی تو حرف خودت را زدی
زن : …..
مرد : …….. و ……