وای به روزی که بگندد پلیس!


گروهی از مردم مالزی مردی را که کیف زنی خانه دار را دزدیده و پا به فرار گذاشته بود ، دستگیر کردند. نکته جالب این خبر پلیس بودن دزد بود.
رهگذران وقتی صدای فریاد ” دزد،دزد”‌ زنی را از قهوه خانه ای در شهر ایپوه ، مرکز ایالت پراک در شمال مالزی ، شنیدند دزد را دستگیر کردند و او را به پاسگاه پلیس بردند.
به گزارش رویترز از کوآلالامپور عبداله رییس پلیس پراک گفت: اوراق شناسایی سارق نشان داد که او مامور پلیس است. وی حاضر به دادن جزییات بیشتر نشد.