واکنش احمدی نژاد به ساعت شنی

رئیس سازمان بهزیستی در بخشی از برنامه تلویزیونی هفته گذشته، منتقدان این سریال را به نگاههای شخصی و سیاسی متهم کرده بود.


رئیس جمهور در جلسه قبلی هیئت دولت به شدت از رئیس سازمان بهزیستی به دلیل اظهاراتش در یکی از میزگردهای سیما انتقاد کرد.


به گزارش رجانیوز، رئیس جمهور در واکنش به اظهارات ابوالحسن فقیه در برنامه “ساعت شنی، یک بررسی” که در آن به دفاع مطلق از این سریال پرداخته بود، از وی انتقاد کرد.


سریال ساعت شنی از تولیدات مشارکتی سازمان صداوسیما و سازمان بهزیستی است که در ۲۳ قسمت تهیه شده است.


قرارداد این مشارکت در زمان ریاست سابق سازمان بهزیستی با گروه فیلم  و سریال شبکه اول بسته شد اما بخش اصلی اعتبارات تولید آن توسط بهزیستی در دولت نهم پرداخت شده است.


رئیس سازمان بهزیستی در بخشی از برنامه تلویزیونی هفته گذشته، منتقدان این سریال را به نگاههای شخصی و سیاسی متهم کرده بود.


به اعتقاد کارشناسان، این سریال که به موضوع “رحم اجاره ای” و ناهنجاریهایی که زنان در جامعه ایرانی با آن مواجهند اختصاص دارد، مجموعه ای از سیاه نمایی ها را به صورت اغراق آمیز کنار یکدیگر نهاده است.