واکنش داود رشیدی به برنامه خنده بازار

داوود رشیدی بازیگر مطرح سینما تلویزیون وتئاتر از اینکه در برنامه خنده بازار ادای او در آورده شده نه تنها
ناراحت نیست بلکه خیلی خوشحال هم هست .


داوود رشیدی من از این اتفاق خیلی خوشحالم. قاعدتا ادای آدمهای معروف را در آورده اند . ادای آدمهای کوچه بازار را که در نیاورده اند . این دلیل شهرت وقبولی عام این چهره هاست .من به شخصه از این کار ناراحت نمی شوم .همان طور که دیدید ادای من را هم در آوردند وناراحت هم نشدم .باید ظرفیتمان را بالا ببریم .

پارس توریسم

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۰