واکنش متفاوت رسانه هاى لبنان به سخنان سید حسن نصرالله

حضور میلیونی مردم لبنان در مراسم بزرگ جشن پیروزی مقاومت در ضاحیه بیروت و سخنرانی پرشور سید حسن نصرالله با واکنش متفاوت رسانه های لبنان روبرو شده است.

به گزارش سرویس رسانه آریا، روزنامه الدیاردرشماره امروزخود با اشاره به جشن روزگذشته مردم لبنان درضاحیه درمنطقه جنوبی بیروت نوشت : این جشن بزرگترین جشن درتاریخ لبنان بود، زیرا جشن پیروزی های واقعی بود.


این روزنامه دراشاره به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، وی را قوی ترین رهبردانست وبراین مسئله تاکید کرد که سید حسن نصرالله سخنی را ایراد کرد که در سطح سخن رهبران بلندپایه، با مواضعی تشویق کننده بود و به لحاظ ملی واخلاقی دربالاترین سطح قرارداشت.


درادامه این تحلیل که با تیترباشکوه ترین جشن، قوی ترین رهبر و کوبنده ترین مضمون منتشرشده است، همچنین براین مسئله تاکید شد، مضمون سخنان نصرالله کوبنده است، چراکه این کلامی درسطح کل منطقه بوده و بلکه سخنی بلند درسطح جغرافیای سیاسی و علوم سیاسی و درسطح کشورهای عربی بوده است و کلامی بود که اگر واشنگتن واروپای غربی آن را درک می کردند ، قطعا درآن نفوذی را برای برقراری ثبات درجهان عربی می یافتند.


روزنامه السفیرچاپ لبنان نیزخبرنخست خود را به جشن روزگذشته بیروت و سخنرانی سید حسن نصرالله اختصاص داد و نوشت : سید حسن نصرالله ازمیان حضورگسترده مردم لبنان درضاحیه نمایان شد.


این روزنامه درادامه با اشاره به واکنش سریع رژیم اسرائیل نوشت : هنوزسید حسن نصرالله درمیان حضورگسترده مردم لبنان سخن می گفت و دستانش را بالامی برد و صدها هزارتن ازمردم لبنان روز۲۲ سپتامبر(۳۱ شهریور) نیززیرپرچم مقاومت ازوی حمایت می کردند، که نخست وزیر و رئیس ستاد مشترک ارتش شروع به تهدید کردند و هواپیماهای جاسوسی و جنگی این رژیم درطول روزگذشته درآسمان ضاحیه به پرواز درآمدند.


السفیرهمچنین تحلیل کرد: سخنان نصرالله آغازی برای مرحله سیاسی لبنان با عنوان اعتراف به این مسئله است که همه لبنانی ها با تنگنا و فشار داخلی و ملی و روبه روهستند.


روزنامه المستقبل هم که به شکل صریح به انتقاد ازسخنان سید حسن نصرالله نپرداخت، با تیتری درشت نوشت، نصرالله به دولت لبنان حمله کرد.


این روزنامه درادامه نوشت : حسن نصرالله دراین سخنرانی به توافقنامه طائف هیچ اشاره ای نکرد و درآن به سران عرب حمله کرد.


شبکه تلویزیونی الجزیره نیزدرارتباطی مستقیم با بیروت گزارش داد: گروه ۱۴ مارس از اعلان این خبر توسط سید حسن نصرالله که حزب الله لبنان حدود ۲۰ هزار موشک دارد، ابرازنگرانی کردند. به ویژه که دبیرکل حزب الله لبنان اعلام کرد: این جنبش در قبال تجاوزات اسرائیل به خاک لبنان ساکت نخواهد نشست.


همچنین این شبکه تلویزیونی به نقل از دیگر گروههای سیاسی لبنانی اعلام کرد: سخنان سید حسن نصرالله در واقع دراز کردن دست برای ساختن لبنان بود.