درج حدیث پیامبر در مورد زنان بر روی فاکتور فست فود!

درباره حدیث هرکه از زن خود اطاعت کند منتسب به حضرت محمد (ص)

تصویر بالا که امروز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و واکنش‌‌هایی برانگیخت، بیانگر مظلومیت احادیث اهل بیت (علیهم‌السلام) به‌عنوان ارزشمندترین یادگار پیشوایان دین در میان شیعیان آنها است.

در تصویر فاکتور فست فود حدیثی منتسب به حضرت رسول (ص) درج شده با این مضمون که «هر که اطاعت زن خود بکند، خدا او را سرنگون در جهنم اندازد.» خیلی جالب است که این حدیث نیمه‌ی دومی دارد که آن را تکمیل می‌کند؛ ولی در کمال تعجب آن قسمت حذف شده و فقط بخش اول آن درج شده!

بی‌سلیقگی و ابتذال نهفته در درج حدیث بر برگهٔ دورانداختنی خرید غذا، نقل نادرست و تقطیع‌شدهٔ سخنی بی‌ارتباط با موقعیت و اظهار نظر بدون بررسی دربارهٔ جعلی بودن این روایت، همگی از مهجور بودن فرهنگ و نگاه علمی در جامعهٔ ما حکایت می‌کند.

برخورد سطحی با حدیث، معمولاً به قضاوت‌هایی نادرست می‌انجامد که رایج‌ترین آنها اعتماد به هر نقل قولی از معصومان، بی‌اعتنایی به همهٔ احادیث به‌بهانهٔ فراوانی ضعف روایات و جعلی دانستن حدیث مبهم، بدون بررسی متن و سند و قرینه‌های آن است.

حدیثی که ترجمهٔ نادرست آن بر این برگه درج شده در صفحهٔ ۵۱۷ جلد ۵ کتاب شریف کافی آمده است و اگر چه دربارهٔ سند آن تردیدهایی وجود دارد، ولی متن آن می‌گوید اگر مردی در بی‌عفتی و بی‌اخلاقی، خواستهٔ همسرش را اجابت کند اهل آتش است. چنین مضمونی با عقل و قرآن و سنت ناسازگار نیست.

همچنین در مورد این‌که «چرا نگفته «هر زوجی» که در بی‌عفتی از همسر خود تبعیت کند، به جهنم می‌رود و چرا فقط گفته شده مرد؟» احتمال‌های فراوانی وجود دارد؛ از جمله اینکه مخاطبان آن مجلس مردان بوده‌اند یا راوی برداشت خودش را نقل کرده یا … و حتی احتمال جعلی و نادرست بودن این حدیث وجود دارد.

ولی مهم این است که قرآن و روایات بارها بر یکسان بودن ارزش زن و مرد و مسئول بودن هر دو تأکید کرده‌اند و تردیدی در این نیست که همین حکم را درباره زنان هم دارند. یعنی زن نیز نباید در امور باطل و غیر دینی از شوهرش تبعیت و اطاعت کند.

سید حمید حسینی

برچسب‌ها: حدیث پیامبر در مورد زنان، ارزش زنان و مردان در اسلام، اطاعت از همسر، تبعیت زن از مرد، اطاعت مرد از زن، فاکتور غذایی که حدیث پیامبر در آن درج شده، تصویر روایت پیامبر اکرم بر روی برگه فاکتور غذا، حدیثی از اصول کافی درباره اطاعت مرد از همسرش، احادیث در مورد زن و شوهر، مقام زن و مرد در اسلام، احترام مرد به زن