وزارت بهداشت باید نظارت ‌های خاص بر مواد غذایی را اعمال نماید

به گزارش خبرینه و به نقل از خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان، عدم استاندارد برخی محصولات دارویی، بهداشتی و مواد غذایی را یادآور شد و افزود: بنده مخالفتی از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو درباره طرحی که به این استاندارد رسیدگی می‌ کند ندیده ام و این طرح به صورت مشترک نوشته شد.

در ادامه دکتر حسین رستگار مدیرکل آزمایش ‌های مرجع سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه موضوع این طرح بطور کلی پذیرفته شد، بیان نمود: محتوای این طرح بگونه ای نیست که خواسته ‌های سازمان را بر طرف کند و نیاز است یک ارگان ناظر به صورت قوی در این مصوبه دیده شود.

وی با بیان اینکه در هیچ جای این سند نامی از سازمان غذا و دارو برده نشده است، ادامه داد: این نشان دهده یک نقص است؛ ما نیز سازمان استاندارد را قبول داریم و معتقدیم این سند باید باز گردد و اصلاحات لازم درباره آن صورت گیرد.

رستمیان نیز افزود: در یک طرح سازمان غذا و دارو را الزام کرده ایم که اقدام به برچسب گذاری کند اما یک طرح ناظر بر ارائه طرحی است که از سوی سازمان استاندارد به مجلس تقدیم شد.

وی گفت: سازمان غذا و دارو نمی تواند هم اقدام به ایجاد استاندارد و هم نظارت نماید.

در ادامه رستگار بار دیگر با خلط این دو مصوبه بیان نمود: بر بنیاد این قانون خود سازمان استاندارد باید پاسخ گو باشد و اصلاحات لازم صورت گیرد تا مشخص شود مسئول سلامت مردم چه کسی خواهد بود.

وی تصریح نمود: ما با کلیات طرح مخالف نیستیم ولی آن‌چه تصویب شده دارای شفافیت لازم نیست.

ناسیب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز، گفت: سازمان استاندارد باید استانداردها را تعیین کند و تأکید می‌ کنم معاونت غذا و دارو باید نظارت ‌های خاص را بر مواد غذایی اعمال نماید.