وزیر صنایع و معادن استعفا کرد

وزیر صنایع و معادن استعفا کرد


 وزیر صنایع و معادن استعفای خود را تقدیم رئیس جمهوری کرد.


، هنوز از پذیرش استعفای وی از سوی رئیس جمهوری اطلاعی در دست نیست.
استعفای علیرضا طهماسبی از چندی قبل در برخی از محافل مطرح بود.
دلایل استعفای طهماسبی به درستی مشخص نیست.
یکی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص به خبرنگار فارس گفت: وزیر قبلا در کمیسیون صنایع از احتمال استعفای خود سخن گفته بود.