وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین تاکیدکرد: حضور شرکتهای ایرانی در چین /ایجاد فضای رقابتی دربازار ICT ایران پس از برجام

وزیر صنعت و فناوری اطلاعات چین دردیدار با دکترواعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران بربازار متقابل شرکتها ی چینی و ایرانی تاکید کرد و گفت: با رفع تحریم ها فضای ارتباط درحوزه ICT با ایران رقابتی می شود.

میائو وی وزیر صنعت و فناوری اطلاعات  چین در دیدار با دکتر واعظی  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران گفت:  از فرصت ملاقات دو رییس جمهور استفاده کرده و بعداز نشست امروز، مسیر حرکت و رشد حوزه  ICT در ایران را باورکردم.

میائووی برهمکاری همه جانبه با ایران درحوزه  ICT تاکید کرد و افزود:  ازحضور شرکتهای ایرانی درچین پشتیبانی می کنم.

وی با اشاره به تاریخ و تمدن کهن  دو کشور ادامه داد:‌ امضاء سندهای مختلف همکاری میان دو کشور در زمینه های مختلف از جمله  ICT و فضا، پیشرفت روابط دو کشور را درپی  دارد.

وزیر صنعت و فناوری اطلاعات  چین با بیان اینکه این کشور در زمینه ICT با رشد مثبت  مواجه بوده است ادامه داد:چین حتی در زمان تحریم، با ایران روابط نزدیک داشت و با برداشتن تحریم ها، فضای همکاری و توسعه  برای بسیاری از شرکتهای جدید،  فراهم می شود.

وی بر پشتیبانی از حضور شرکتهای چینی در ایران تاکید کرد و افزود: همواره  بازارچین برای ایران باز است.

مطلب بالا در حوزه فن‌آوری اطلاعات و در این آدرس اینترنتی در تاریخ ۲۲ January 2016 | 3:55 pm منتشر شده و گروه اینترنتی خبرینه آن را بازنشر کرده است.