سوپرمارکت آنلاین

وظایف رهبرى چیست و چرا در جامعه عدالت اجرا نمى‏‌شود؟

جواب :
  بر اساس قانون اساسى وظیفه رهبرى ارائه رهنمودهاى کلى و تبیین استراتژى‏هاى اساسى نظام اسلامى است. در دیدار رهبر معظم با کارگزاران نظام نیز معظم له اشاره کردند که وظیفه رهبرى ارائه خط مشى‏هاى کلى است و احیاناً جلوگیرى از انحرافاتى که ممکن است پیدا شود. به علاوه باید توجه داشت که چه رهبرى و چه هر شخصیت و مقام دیگرى به ناچار باید در ظرف واقعیت‏هاى اجتماعى عمل کند و نمى‏تواند انتظار داشت که با وجود محدودیت‏هاى داخلى و خارجى و واقعیت‏هاى سیاسى – اجتماعى – اقتصادى رهبرى کارى خارق عادت و خلاف مقتضاى طبیعى انجام داده و به اصطلاح معجزه کند. در خصوص عدالت اجتماعى مى‏دانیم که وضعیت کنونى ناشى از تبعات دوران جنگ تحمیلى و برنامه بازسازى است. جنگ تحمیلى خواسته ملت ایران و نظام جمهورى اسلامى نبوده و از سوى بیگانگان و دشمنان ملت و نظام اسلامى بر ما تحمیل شد و برنامه بازسازى نیز بر اساس نظرات کارشناسان و متخصصان اقتصادى به اجرا درآمد در عین حال در طول برنامه‏هاى پنج ساله اول و دوم رهبرى بارها توجه به عدالت اجتماعى و محوریت آن را متذکر گردیدند و در نامه‏اى دوازده ماده‏اى استراتژى اقتصادى نظام جمهورى اسلامى را بیان نمودند. با این حال به هنگام اجرا و عمل همان محدودیت‏هاى یاد شده موجب شد که موفقیت تام و تمام در این جهت به دست نیاید و آرمان عدالت اجتماعى محقق نگردد.