وقتى که قوى ها عاشق مى شوند

یک قوى وحشى در یکى از دریاچه هاى آلمان به یک قوى پلاستیکى علاقمند شده است و حاضر به ترک آن نیست .


به گزارش سرویس اجتماعى آریا به نقل از واحد مرکزى خبر، این قوى وحشى که پترا نامگذارى شده‌است تابستان پارسال به همراه صدها قوى وحشى دیگر وارد این دریاچه شدو قوى پلاستیکى را دید که ساکنان روستاى نزدیک دریاچه آن را براى تزئین داخل دریاچه قرار داده بودند.پترا به قوى مصنوعى علاقمند شد و ترجیح داد به جاى آنکه همراه همجنسان‌خود مهاجرت را به مناطق گرمسیرى ادامه دهد , در کنار قوى پلاستیکى بماند.داستان علاقمندى این قوى وحشى از چنان شهرتى برخوردار شده است که هر روز افراد زیادى براى دیدن آن به دریاچه مى روند .