وقتی دچار اضطراب یا دلشوره می‌شویم، چه کنیم؟

 

اضطراب‌ عبارت‌ است‌ از احساس‌ ناراحت‌ کننده‌ و مبهم‌ ترس‌، وحشت یا خطر با علتی‌ ناشناخته‌ که‌ بر فرد مستولی‌ می‌شود. برای‌ برخی‌ از افراد این‌ حالت‌ ممکن‌ است‌ ناگهانی‌ باشد و برطرف‌ شود، اما برای‌ برخی‌ دیگر این‌ حالت‌ به‌ صورت‌ مزمن‌ در می‌آید.

زمانی که دچار استرس یا اضطراب و دلشوره می‌شوید اقدامات زیر را انجام دهید:

– درخواست کمک از دیگران در صورت نیاز

– مشغول شدن به انجام کاری در خانه ترجیحا کار مورد علاقه مانند تماشای تلویزیون، کتاب خواندن، باغبانی و …

– صحبت کردن با دوستان و اقوام

– دیدار با دوستان و آشنایان

– خارج شدن از خانه برای مدت کوتاه و تماشای مغازه‌ها یا قدم زدن در پارک

– ورزش

– انجام تمرینات آرام سازی: در این تمرین عضلات به ترتیب از سر به طرف پا یا برعکس سفت می‌شود ۱۰ تا ۱۵ ثانیه در این حالت نگه داشته و بعد به آرامی شل می‌شود این سفت و شل شدن عضلات تاثیر خوبی بر آرامش ذهن می‌گذارد.

روش تمرینات آرام سازی:

– ابتدا به یک مکان خلوت بروید روی صندلی بنشینید و پشت خود را صاف نگه دارید. کف پاها را روی زمین بگذارید و دست‌ها را روی ران قرار دهید.

– ابروها را تا جایی که می‌توانید به طرف بالا بکشید و در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید.

– چشم‌ها را محکم ببندید و پلک‌ها را روی هم فشار دهید در این حالت نگه دارید. سپس به آهستگی چشم‌ها را باز کنید.

– زبان خود را به سقف دهان فشار دهید آن را چند ثانیه نگه دارید. سپسبه آهستگی رها کنید.

– دندان‌های خود را روی هم به مدت چند ثانیه فشار دهید، سپس به آهستگی رها کنید در صورتی که دندان مصنوعی دارید این حرکت را انجام ندهید.

– شانه‌ها را بالا بکشید و سفت نگه دارید. سپس به آهستگی رها کنید.

– دست راست را مشت کنید و ساعد را روی بازو خم کنید و محکم فشار دهید در این حالت نگه دارید سپس به آهستگی رها کنید این حرکت را با دست چپ نیز انجام دهید. یک نفس عمیق بکشید و ریه خود را از هوا پر کنید و نفس خود را حبس کنید ودر این حالت به شکم خود فشار آورید. سپس به آهستگی نفس خود را بیرون دهید و ریه را کاملا خالی کنید.

– کتف‌ها را تا جایی که می‌توانید به عقب ببرید و فشار دهید و در این حالت سفت نگه دارید، سپس به آرامی رها کنید.

– پای راست را صاف نگه دارید و پنجه پا را به طرف بیرون بکشید و در این حالت نگه دارید بعد پنجه پا را به طرف خود خم کنید و پا را سفت در این حالت نگه دارید، سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید. این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.

– زانوی راست را خم کنید و ران را تا جایی که می‌توانید بالا بیاورید و سفت نگه دارید، سپس به آهستگی پا را زمین بگذارید این حرکت را با پای چپ تکرار کنید.

isna