وقتی نیسان تک چرخ می زند! + عکس

روزنامه خراسان نوشت: سنگینی بار آهن موجب شد تا دوچرخ جلوی خودروی نیسان به هوا بلند شود.

تک چرخ وانت نیسان

خودرویی که در تصویر مشاهده می شود وانت نیسانی است که حامل تیرآهن برای یک مجتمع ساختمانی بود. چند نفر در حال تخلیه محموله خودرو بودند که در همین هنگام به علت سنگینی آهن ها دوچرخ خودروی نیسان به هوا بلند شد.