یادی از جام جهانی: یک ایرانی در کنار یک مکزیکی
هواداران فوتبال ایرانی و مکزیکی در جام جهانی آلمان