یارانه ۸ هزار تومانی صحت ندارد

رئیس مرکز آمار ایران ارقام اعلام شده از میزان یارانه نقدی در برخی رسانه ها را شایعه خواند و اعلام کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی پس از جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار مشخص خواهد شد.محمد مدد رئیس مرکز آمار ایران در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا پرداخت مبلغ ۸ هزار تومان یارانه به افرادی که در طرح جمع آوری اطلاعات خانوار شرکت کرده اند و فرم مربوطه را پر نموده اند صحت دارد یا خیر، گفت: این رقم به هیچ وجه صحت ندارد و شایعه است.


رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه اینگونه شایعات باعث دلسردی مردم نسبت به پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوار و شرکت در این طرح می شود، افزود: این گونه ارقام و یا نحوه پرداخت یارانه پس از جمع آوری اطلاعات مشخص خواهد شد.


وی با اشاره به اینکه حتی ممکن است دهکهای جمعیتی نیز در این طرح تغییر یابد، اظهارداشت: همچنین نحوه پرداخت یارانه به افراد و یا خانواده نیز هنوز مشخص نیست.


مدد پر کردن فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را به مردم توصیه کرد و افزود: با توجه به اینکه مهلت‌های در نظر گرفته شده مجددا تمدید نمی شود، بهتر است مردم نسبت به پر کردن فرم مورد نظر در زمان تعیین شده اقدام کنند.


رئیس مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: افرادی که در این طرح شرکت نکنند، یارانه ای دریافت نخواهند کرد.