” یاهو ” به “همدستى ” در شکنجه متهم شد

سازمان جهانى حقوق بشر در آمریکا از شرکت اینترنتى “یاهو” به دلیل “همدستى ” با دولت چین در شکنجه افراد شکایت کرد .

به گزارش خبرگزارى آریا به نقل از پایگاه اینترنتى بى بى سى ، یاهو با ارایه اطلاعات خود به حکومت چین ,موجب دستگیرى نویسندگان و مخالفان در این کشور شده است .


این سازمان به طور مشخص به یک نویسنده چینى اشاره مى کند که پس از اینکه شرکت یاهو ایمیل و آدرس “آى پى “(مشخصات اینترنتى) وى را به مقام هاى این کشور داد , وى دستگیر و به ۱۰ سال زندان محکوم شد .


شرکت اینترنتى یاهو تصدیق کرده اطلاعاتى که به مقام هاى چینى داده به دستگیرى برخى افراد منجر شده است .