یک تیر با دو کشته!

 


یک جوان صهیونیستتصویری از آرزوی یک جوان صهیونیست درباره فلسطینی‌ها

در این تصویر جوان اسراییلی نشان داده می شود که روی پیراهنش عکس یک زن باردار فلسطینی چاپ شده که زیر آن به دو زبان عبری و انگلیسی نوشته شده که یک شلیک، دو کشته!