یک زن ایرانی به فضا می‌رود

 انوشه انصاری سال آینده با موشک روسی سایوز به عنوان توریست به فضا فرستاده می شود.
شرکت بین المللی فضایی ادوینچرز در روسیه اعلا‌م کرد این خانم ایرانی برای اعزام به فضا تمرینات خود را به زودی درشهرک فضایی روسیه آغاز خواهد کرد.
مقامات مسئول با استناد به نتیجه آزمایش های پزشکی او گفتند: انصاری برای اعزام به فضا مشکلی ندارد.
وی به عنوان جانشین یک توریست ژاپنی که قرار است در ماه سپتامبر ۲۰۰۶ به فضا سفر کند ، در شهرک فضایی روسیه آموزش خواهد دید.
نماینده شرکت بین المللی فضایی ادوینچرز در روسیه‌ ، هزینه این سفر فضایی را اعلا‌م نکرد اما تاکنون هزینه ‌سفر توریست هایی که باسایوز به فضا رفته‌اند ، حدود ۲۰ میلیون دلا‌ر بوده است.
انصاری هم اکنون مقیم آمریکاست.وی یکی از صاحبان شرکت تلیکوم تکنولوژی آمریکاست و مجموع دارایی خانواده وی در حدود ۲۰۰ میلیون دلا‌ر است.