یک سوسک ۳۰ کارمند تلویزیون را اخراج کرد!

یک سوسک در هنگام پخش اخبار شبانگاهی ساعت نه یک شبکه تلویزیونی ترکمنستان به روی میز گوینده اخبار ظاهر شد و به دلیل این حشره بد هیبت ۳۰ نفر از کارمندان این شبکه تلویزیونی از کار برکنار شدند!به گزارش ایسنا و به نقل از نشریه گاردین، پس از حضور ناگهانی سوسک روی میز گوینده اخبار سیل بینندگان معترض به دفتر این شبکه تلویزیونی تلفن کرده و نسبت به این اتفاق اعتراض کردند. این عده مدعی شده بودند که به دلیل مشاهده این صحنه دیگر نتوانستند به خوردن غذایشان ادامه دهند.


اما عواقب این ماجرا تنها با ناتمام ماندن غذای عده‌ای از بینندگان خاتمه نیافت، بلکه مقامات وزارت فرهنگ ترکمنستان پس از اطلاع از این اتفاق در صبح روز بعد، قربانقلی بردی محمداف، رییس‌جمهور این کشور را در جریان  ماجرای این سوسک مزاحم قرار دادند!


بردی محمداف نیز که از این ماجرا به شدت خشمگین شده بود، دستور اخراج ۳۰ نفر از کارمندان این شبکه تلویزیونی را صادر کرد.


کارمندان اخراج‌شده شامل چندین خبرنگار، کارگردان، فیلم‌بردار و عوامل فنی هستند.


همچنین گلمراد مرادوف، وزیر فرهنگ ترکمنستان نیز دستور تحقیق در مورد چگونگی حضور این سوسک پردردسر را به روی میز گوینده اخبار را صادر کرده است!


این درحالی است که چندی پیش بردی محمداف دستور تغییر در ساختار این شبکه تلویزیونی را داده بود.


گفتنی است بردی محمداف پیش از تصدی پست ریاست جمهوری ترکمنستان یک دندانپزشک و وزیر بهداشت بوده است.


لازم به ذکر است که این اولین باری نبوده است که مقامات دولتی ترکمنستان در امور یک شبکه خبری دخالت می‌کنند. پیش از این نیز، صفر مراد نیازوف، رییس جمهور سابق این کشور، پس از آن‌که کارمندان یک شبکه تلویزیونی فراموش کردند که سخنرانی سال نو او را به صورت زنده برای بینندگان پخش کنند، عده‌ زیادی از کارمندان آن شبکه تلویزیونی را اخراج کرده بود.