یک عکس عاشقانه!

این تصویر توسط ایگور تورگاچکین عکاس روسی در دریاچه Abrau شکار شده است