یک روزنامه روسى: بوش پایین ترین ضریب هوشى را بین روساى جمهور آمریکا دارد

ضریب هوشى جرج بوش پایین تر از روساى جمهور قبلى امریکااست.

به گزارش سرویس رسانه آریا به نقل از روزنامه اینترنتى روسى لنتا، انستیتو لوانشتاین ایالت پنسیلوانیا امریکا طى تحقیقى اعلام کرد: ضریب هوشى جرج بوش، ۹۱ است که این ضریب هوشى در میان روساى جمهور شصت سال اخیر امریکا از همه کمتر است


بر اساس این تحقیق ضریب هوشى متوسط شش رئیس جمهور اخیر امریکا ۵/ ۱۱۵ (یکصد و پانزده و نیم )‌ بوده است