یک مرد آمریکایى به اتهام سوزاندن” انجیل” دستگیر شد

– پلیس آمریکا مردى را به جرم هتک حرمت کتاب انجیل دستگیر کرد.

به گزارش سرویس حوادث آریا به نقل از خبرگزارى”رویتر” ، مردى در شهر”چاتانوگا”از توابع ایالت تنسى آمریکا به اتهام وحشیگرى و به راه انداختن آتش با استفاده از صفحات کتاب مقدس انجیل دستگیر شد.بر اساس این گزارش، “ریچارد مک کوى” یک واحد اقامتى بین راهى را به آتش کشیده است. این مرد که در چندین اتاق آتش برپا کرده به مدت سه هفته بازجویى مى شد.نتایج بازجویى نشان داد که مک کوى قبلا در یک موسسه سلامت روانى بسترى بوده اما مراحل درمان او کامل نشده است.