یک نظر سنجى در انگلیس نشان داد: افزایش تنفر مردم انگلیس از بلر

مردم انگلیس معتقدند در مدت نخست وزیرى تونى بلر وضعیت این کشور پیشرفتى نداشته است.

به گزارش سرویس بین الملل آریا به نقل از خبرگزارى شین هوا ، نتیجه یک نظر سنجى که امروز (یکشنبه) در انگلیس منتشر شد نشان داد بیشتر مردم این کشور از عملکرد تونى بلر طى ۱۰ سال مسوولیت وى ناراضى هستند.


در این نظرسنجى که بین ۲۰۳۴ شهروند انگلیسى انجام شد بیشتر راى دهندگان معتقد بودند انگلیس طى ۱۰ سال گذشته ناامن تر شده و وضعیت این کشور براى زندگى دیگر راضى کننده نیست.


در این نظرسنجى سوالهایى درباره اعتماد مردم به سیاست گذاران ، احساس آنها نسبت به وضعیت زندگى خود و میزان پیشرفت وضعیت خدمات عمومى در انگلیس مطرح شد که بیشتر سوال شوندگان به ۴۰ سوال مطرح شده درباره این موضوعات پاسخ منفى دادند.


در این نظرسنجى تنها یک چهارم از سوال شوندگان عملکرد دولت انگلیس را خوب و یا عالى توصیف کردند.


از سوى دیگر ۶۱ درصد از راى دهندگان معتقد بودند انگلیس از سال ۱۹۹۷ تا کنون دیگر کشور امنى نیست و ۶۹ درصد نیز معتقدند این کشور به مکانى خطرناک تبدیل شده است.


همچنین ۵۷ درصد از مردم این کشور معتقدند مدت وزارت تونى بلر بسیار طولانى شده و درباره وضعیت تحصیلى در انگلیس نیز ۴۵ درصد عملکرد دولت را بد توصیف کرده اند.