پاسخ دکتر حسن انصاری به سخن عبدالکریم سروش درباره یاران امام زمان(عج)!

پاسخ دکتر حسن انصاری استاد دانشگاه پرینستون به سخن عبدالکریم سروش درباره یاران امام زمان(عج)!

🔻 از عجایبی که در این چند روز اخیر شنیدم، کلیپی از دانشمند محترم جناب آقای دکتر سروش به تازگی شنیدم که در آنجا نقل یکی از اهالی منبر و وعظ در خصوص اینکه بنابر روایات بیشتر کسانی که ۳۱۳ تن(به عدد اصحاب بدر؛ بنابر روایات) اصحاب را در هنگام ظهور امام غائب(عج) تشکیل می دهند ایرانی اند را ساخته و پرداخته ذهن آن واعظ و اهل منبر دانسته اند. از قدرت حافظه آقای سروش بعید بود چنین اظهاری کنند، مگر اینکه تاکنون چندان فرصت نیافته اند با کتاب شریف بحار الأنوار مرحوم علامه مجلسی آشنایی قابل اعتنایی حاصل کنند. چندین روایت در این زمینه در منابع روایی نقل شده و فارغ از صحت و یا اصالت آنها به هر حال این مطلب به روایاتی کهنسال می رسد و حاصل ذهن واعظی معاصر نیست. در کتاب هایی مانند دلائل الامامه (ص۵۵۴ به بعد) در سنت امامیه و همچنین منابعی در فتن و ملاحم از نویسندگان سنی مذهب سده های نخستین که ابن طاووس در التشریف بالمنن نقل کرده نه تنها این مطلب آمده حتی تصریح شده به تعداد اشخاص از هر شهر(که بسیاری از آنها شهرهایی در گستره ایران تاریخی اند) و بلکه حتی به نام آنها و نسبشان و پیوندهای خانوادگی آنان اشاره شده(نک: التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن؛ ص ۲۸۸ به بعد: الباب ۷۹ فیما ذکره أبو صالح السلیلی فی کتاب الفتن من عدد رجال المهدی علیه السلام بذکر بلادهم. فقال: حدّثنا الحسن بن علی المالکی، قال: حدّثنا أبو النضر عن ابن حمید الرافعی، قال: حدّثنا محمد بن الهیثم البصری، قال: حدّثنا سلیمان بن عثمان النخعی، قال: حدّثنا سعید بن طارق عن سلمه بن أنس عن الأصبغ بن نباته، قال: خطب أمیر المؤمنین علی علیه السلام خطبه، فذکر المهدی و خروج من یخرج معه و أسماءهم، فقال …)

🔸 خطبه های منسوبی به حضرت امیر(علیه السّلام) در این زمینه در منابع امامی و نصیری و در نسخه های خطی کهنسال نقل شده که جای تردیدی در وجود چنین روایاتی باقی نمی گذارد. ممکن است کسی در اصالت این روایات و سند آنها تردید کند اما اینکه اصل وجود چنین مطلبی را تنها ساخته و پرداخته ای جدید بدانیم به واقع جای شگفتی دارد؛ ولله الحمد أولا و آخرا.