پای برنج پاکستانی به ایران باز شد

اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته است با هدف افزایش صادرات برنج به ایران به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن دفاتر خود در تهران و مشهد را دایر کنند.

برنج پاکستانی

اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته است با هدف افزایش صادرات برنج به ایران به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن دفاتر خود در تهران و مشهد را دایر کنند.

اعضای اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان تصمیم گرفته‌اند با هدف افزایش صادرات برنج خود به ایران به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن دفاتر خود در تهران و مشهد را دایر کنند.

بر بنیاد یک بیانیه مطبوعاتی، اعضای اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان، با کمک وزارت بازرگانی این کشور از وارد کنندگان برنج ایرانی دعوت خواهد کرد تا برای برگزاری نشست‌‌های دوجانبه به منظور افزایش تجارت برنج بین دو کشور همسایه به پاکستان سفر کنند.

این تصمیم پس از سفر هیئتی از این اتحادیه به ایران و دیدار با وارد کنندگان برنج در ایران اتخاذ شده است. این نشست موفقیت آمیز بوده و صادر کنندگان برنج پاکستان انتظار دارند سفارشات جدیدی دریافت کنند.

اما در سمیناری که به تازگیً توسط اتحادیه صادر کنندگان برنج پاکستان در محل اتاق بازرگانی و صنایع پاکستان ترتیب داده شده بود، بانکداران پاکستانی گفتند، بانک مرکزی این کشور هنوز همه موانع برقراری روابط بانکی با ایران را رفع نکرده است.

از آنجایی که تلاش‌‌ها برای ایجاد دفاتری در ایران، از پشتیبانی دولت پاکستان و وزارت بازرگانی این کشور برخوردار است، کارشناسان معتقدند می‌‌توان به دریافت سفارشات جدید از ایران امیدوار بود.

پاکستان که قبلاً بزرگ‌ترین صادر کننده برنج به ایران بود، در طی ۲ سال گذشته به دلیل تحریم‌‌ها شاهد کاهش قابل توجه سهم خود از بازار برنج ایران بوده است.

ایران سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار برنج وارد می‌‌کند. سهم برنج پاکستان از این بازار عظیم در سال مالی ۲۰۱۵، ناچیز بود و رقمی حدود ۱.۳۲ میلیون دلار را شامل می‌‌شد.

صادرکنندگان می‌ گویند هند به دلیل برقراری ارتباطات قوی‌تر بین تهران و دهلی، جای پاکستان را در بازار برنج ایران گرفته است.

میزان